Lukol-stav
Stavebné práce
Facebook

História, vízia, hodnoty a poslanie spoločnosti

 


 
 
 
Dovoľujeme si Vám predstaviť našu firmu
 
 
Lukol-stav, s.r.o.
 

Vitajte na stránkach našej spoločnosti Lukol-stav, s.r.o. Sme menšia stavebná firma, ale o to väčší dôraz kladieme na kvalitu prevedených prác a spokojnosť našich zákazníkov. Veríme že aj Vy sa budete s dôverou obracať na služby našej firmy. Od roku 1993 sme začínali ako živnostníci a prevádzali sme práce väčšinou v subdodávkach. Prirodzeným spôsobom sme sa rozrástli a získavali skúsenosti v stavebníctve a začiatkom roku 2012 sa firma transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Stavebné práce realizované spoločnosťou Lukol-stav, s.r.o. sa organizujú podľa požiadaviek investora v takom časovom horizonte, ktorý je odsúhlasený v zmluve o dielo formou časového harmonogramu prác.
 
 

Vízia spoločnosti:

Našou víziou je byť špičkovou firmou v hydroizolácií plochých striech, hydroizolácií spodných vôd a zatepľovaní rod. domov a budov na Východnom Slovensku.

Dosiahnuť tento cieľ chceme prostredníctvom dodržiavania, kvality a profesionality pri predaji a službách našej firmy, pri využití našich schopností a vlastností pre budovanie úspešnej firmy.
 
 
Hodnoty našej spoločnosti:
 

KVALITA: záruka kvalitných služieb a predaja kvalitného tovaru

RÝCHLOSŤ: rýchle dodanie tovaru a rýchle poskytovanie služieb

DÔVERA: vytváranie dôverných vzťahov k zákazníkom

DÔSLEDNOSŤ: doťahovanie predaja a služieb do detailov

KREATÍVNOSŤ: neustále vymýšľanie nových vecí, ktoré nás posúvajú vpred

LOJALITA: vytváranie a udržiavanie lojality našich zákazníkov a partnerov

 

Poslanie našej spoločnosti:

 
Vytvárať naším zákazníkom spokojné bývanie "Pod kvalitnou strechou a kvalitne zateplenými obvodovými stenami" pomocou Kvality, Rýchlosti, Dôvery, Dôslednosti, Kreatívity a Lojality.

 
 
 

Lukol-stav

Facebook
tralala