Lukol-stav
Stavebné práce
Facebook
Prečo zatepľovať:
 
Kvalitne realizovaným zateplením sa zlepšuje tepelnotechnická kvalita budov, ktorá v mnohých prípadoch nedostatočne spĺňa súčasné požiadavky.
Obvodová stena musí chrániť vnútorné priestory budovy proti poveternostným vplyvom, proti nízkej i vysokej teplote, jednoducho proti všetkému, čo by mohlo narúšať vnútornú tepelnú pohodu.
Únik tepla obvodovým plášťom tvorí až jednu tretinu celkových tepelných strát budovy.
V obytných miestnostiach nevykurujeme iba vzduch, ale aj obvodové steny, priečky a podlahy. Ak sú tieto konštrukcie studené, tepelná pohoda v interiéri sa znižuje.
Najčastejšie počúvaným argumentom pri zatepľovaní je úspora na vykurovaní. Je to však len jedna z výhod zateplenia. Ďalšími sú predĺženie životnosti domu, neporovnateľný vonkajší vzhľad, estetika, lepšia tepelná pohoda v interiéri a menšie prehrievanie cez obvodové steny a strechu.
 
Donedávna stavané domy bez zateplenia spotrebujú 15-20 m3 plynu na 1 m2 celkovej plochy obalového plášťa za 1 rok. Domy zateplené podľa najnovších platných európskych noriem spotrebujú 6 – 12 m3 plynu na 1 m2 celkovej plochy obalového plášťa za 1 rok.
 
 Vonkajšie zatepľovacie systémy sú najčastejším spôsobom tepelnej ochrany budov. Ich obrovskou výhodou je celistvosť tepelnoizolačnej vrstvy. Tepelná izolácia chráni budovu ako celok, nielen jej oddelené časti. Použitím vonkajšieho zatepľovacieho systému sa tiež podstatnou mierou znižuje namáhanie obvodovej konštrukcie, najmä jej spojov, výkyvmi teploty a poveternostnými vplyvmi.

Pre trvalé obývanie je takisto dôležité zachovanie masívneho muriva na vnútornej strane obvodovej konštrukcie, čo zaručuje jej dostatočnú tepelnú zotrvačnosť.

 Správne zhotovená tepelná izolácia v zime zadrží v miestnostiach teplo a v lete sa postará o to, aby sa cez konštrukčné prvky nedostávalo zvonka do interiéru príliš veľa tepla.

Skladba vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému

                                                
 
 
 
Kotviací plán:
 
 
 http://www.estavmat.sk/userfiles/image/schema%20rozmiestnania%20kotiev%20zateplenie%20weber%20www_estavmat_sk.jpg
 
 
 


Ako správne zatepliť? Aká hrúbka tepelnej izolácie je účinná?


Návrh hrúbky tepelnej izolácie fasády, alebo zateplenie strechy, Vám vieme poradiť v našej firme.

 

Mýtus o dýchaní stien

Medzi laikmi, ale aj medzi profesionálmi sa rozvíja diskusia o tom, do akej miery má stena dýchať. Pod pojmom „dýchať“ by sme mali vedieť, že sa jedná o schopnosť muriva pohlcovať a opäť sa zbaviť prebytočnej vzdušnej vlhkosti, čo nemá s dýchaním - výmenou vzduchu medzi interiérom a exteriérom nič spoločné! Musíte teda uznať, že murivo nedýcha.

Ako sa vlhkosť dostane do stien? 
V stenách s nedostatočnou hrúbkou tepelnej izolácie vzniká tzv. „rosný bod“. Je to miesto v nezateplenej alebo málo zateplenej stene, kde pri nízkych vonkajších teplotách dochádza ku kondenzácii vody.
V stene teda vzniká vlhkosť. Odpareniu vlhkosti smerom von ale bráni zateplenie. Preto sa vlhkosť tlačí tam kde jej nič nestojí v ceste - smerom do vnútra. K vzniku plesní prispieva aj nízka teplota stien. Steny v miestnosti s nízkou povrchovou teplotou, (18 ºC), sú natoľko chladné, že steny vlhnú a plesnivejú. Ľudia očakávajú, že vlhké steny sa dýchaním vlhkosti zbavia.

My úsporné, nízkoenergetické a pasívne domy izolujeme tak, že rosný bod nie je v stene domu, ale v hmote tepelnej izolácie. V nej nedochádza ku kondenzácii vlhkosti a v stene zas k poklesu teploty - teplota steny má 21 - 24ºC.

Odporúčanie: Hlavne nedajte na rady „majstrov“ typu ...stena musí dýchať alebo 5 až 8 cm izolácie stačí svedčia o tom, že fyzikálne vlastnosti materiálov sú pre nich veľkou neznámou!. Čím viac by stavba „dýchala“, tým viac by ste platili za vykurovanie! Riešením je použitie správne vypočítanej hrúbky tepelnej izolácie a tým posunúť rosný bod zo stien domu do izolácie.

 

Kedy vznikajú v dome plesne

Ak je v konštrukcii tepelný most, možno predpokladať, že v zimnom období bude jeho teplota na vnútornom povrchu nižšia, ako je teplota na bežnom mieste. To znamená, že v mieste tepelného mosta má konštrukcia vyššiu tepelnú vodivosť ako inde.

Pri teplote v miestnosti 24 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 60 % je riziko vzniku plesní na chladnejšom mieste steny pri jej teplote 19,3°C a neskôr vzniku kondenzácie - orosenia pri jej teplote 15,8°C.

Pleseň si nájde miesto všade,  kde sú rozdielne povrchové teploty: v kútoch stien a podláh, v rohoch miestností, pri nadokenných a naddverových prekladoch, pod parapetnou doskou alebo prahom vchodových dverí, pri okrajoch strechy, pri atike, v mieste napojenia stropných prvkov s obvodovou stenou, pri vystupujúcej konštrukcií balkóna.

 
 
Materiály na zateplenie
 
Naša firma používa výhradne materiály certifikovaných výrobcov:
 
 
                                                      
 
 
 
tralala